Arma verbetert service met RFID technologie.


Ondanks de zware economische omstandigheden blijft ARMA verhuur Horeca investeren in de verbetering van de service. De klant gaat hiervan mee profiteren. Hoe?

1.    Snellere afhandeling van contracten
2.    Hogere betrouwbaarheid van de  aantallen goederen die geleverd worden
3.    De klant kan zelf controleren wat retour gaat

Arma Verhuur Horeca is de eerste verhuurder van horecamaterialen die deze technologie heeft toegepast.


{yoogallery src=[/images/rfid/] width=[100]}

Directeur-eigenaar Marc Sanders: ”De RFID-technologie is ingevoerd om de betrouwbaarheid van Arma nog meer te onderstrepen. Er gaan vaak grote hoeveelheden artikelen naar de klant toe en dan kan er veel mis gaan. Door de producten te identificeren worden problemen voorkomen omdat alles traceerbaar is.”

Ontwikkeling

Tweeënhalf jaar geleden werd 1-2 Think Logical ingezet om het logistieke proces van Arma onder de loep te nemen. Er werd een quick scan uitgevoerd en advies uitgebracht voor een nieuw, gemoderniseerd logistiek concept. Gerjo Wiggers, student aan de HAN die de opleiding logistiek volgde, heeft als stagiaire in een testomgeving de RFID-technologie onderzocht en concludeerde dat ca. 75% van het verhuurassortiment van Arma Verhuur geschikt zou zijn om gebruik te kunnen maken van UHF tags. Samen met de software leverancier AGP is men op zoek gegaan naar een organisatie die verstand heeft van RFID en die er ook voor kon zorgen dat deze technologie gekoppeld kon worden aan de AGP-rent applicatie. Tijdens een seminar op de Hogeschool Fontys in Venlo, waar ook een kenniscentrum is gevestigd omtrent RFID, heeft Gerjo zijn testresultaten gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomt werden de eerste kontakten gelegd met RFID-leverancier  iQue RFID  Technologies. Na overleg met de verschillende partijen resulteerde dit in de koppeling van RFID hard- en software aan het AGP-Rent verhuurpakket.

Operationeel

Sinds april dit jaar is de eerste RFID-tag operationeel. ”We hebben veertienhonderd verschillende artikelen, waarvan er momenteel twee met de RFID technologie werken”, vertelt Sanders. ”Een soort statafel met de daarbij behorende transportkar is nu voorzien van RFID tags. Zodra er staftafels verhuurd worden, worden de serienummers door middel van een handterminal gekoppeld aan het verhuurcontract. Hierdoor ligt precies vast welke tafel naar welke klant gaat. Zodra ze retour komen worden ze weer gescand, alleen nu via een RFID-gate van 2,5 x 2,5 m. Die is voorzien van 12 antennes en gekoppeld aan een touchscreen waarop zichtbaar wordt van welke klant hoeveel tafels er retour zijn gekomen. De pilotfase verloopt tot dusver goed en we hopen dit in de toekomst op meer producten te kunnen toepassen.” Met de tags kan Arma betere service aan de klanten verlenen met een hogere productkwaliteit en kunnen de kosten worden gereduceerd. Bovendien kan Arma de tags vaker gebruiken, wat de implementatie goedkoper maakt. ”Wij halen veel meer waarde uit één tag, omdat de producten telkens weer terugkomen.”

Veiligheid

”Alle elektronische apparaten die wij verhuren moeten jaarlijks worden gekeurd. Doordat ieder artikel een eigen serienummer heeft, is het eenvoudig te identificeren en te koppelen aan het verhuursysteem. Zo is eenvoudig bij te houden wanneer welke apparatuur moet worden gekeurd.” Dankzij deze automatisering is de concurrentiepositie van Arma aanzienlijk verbeterd. Ook is het rendement verbeterd door het reduceren van manco’s en is de service en betrouwbaarheid van de logistieke processen geoptimaliseerd.